KaseNet

Tietoliikenne ja palvelu… Lähelläsi

Tarjouspyyntö KaseNet Köyhäjoen kyläverkko -hankkeen (266806) kaapelit

KaseNetin Köyhäjoen kyläverkko -hankkeessa rakennetaan tilaajayhteysverkkoa Köyhäjoen kylän alueelle. Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiallisesti yksityiset kuluttajat, pitkien etäisyyksien päässä toimivat maatalousyrittäjät sekä pienyritykset. Valokuituverkon laajentaminen mahdollistaa myös alueen langattomien tietoliikenneyhteyksien kehittämisen tulevaisuudessa. KaseNet Oy:n internet-asiakkailla on jo nyt käytössä 1GB/s symmetrisiä nopeuksia (1000Mbit/s/1000Mbit/s). Hankkeessa rakennettavat asiakasliittymät pystyvät myös samoihin nopeuksiin. Liittymät toimitetaan ”avaimet käteen” -periaatteella. Kuitua kylille-hankkeet parantavat alueen etätyömahdollisuuksia sekä mahdollistavat monipaikkaisen työskentelyn. Tällä hetkellä hankealueilla asuvat ihmiset ovat pääosin pelkän 4G mobiiliyhteyden varassa, jonka kapasiteetti ei enää riitä nykyaikaiseen tietoliikennetarpeeseen. Kyläverkkohankkeita on valmisteltu KASE Smart Countryside: Kuitua kylille -hankkeessa.

KaseNet Köyhäjoen kyläverkko-hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseudun kehittämisenmaatalousrahasto / Pohjanmaan ELY-Keskus.

Hankinnan kohde

Hankkeessa rakennetaan valokuidulla toteutettavaa liityntäverkkoa, joka toteutetaan pääsääntöisesti maahan aurattavalla maakaapelilla. Rakennettavan alueen ojametrejä on kokonaisuudessaan 10-12 kilometriä (muissa KaseNetin 2024 hankkeissa lisäksi n. 40km).

Hankinnan kohteena ovat hankkeen valokaapelit. Kaikkien tarjottujen kaapeleiden on oltava auraamalla tai kaivamalla maahan asennettavia. Kaikki yli 12 kuituiset kaapelit tulee olla kerratulla rakenteella, joka mahdollistaa kylkioton.

Kaapelit on tarjottava toimitettuna myöhemmin ilmoitettuun varastopaikkaan tai työmaalle, rakentamiskohteeseen. Kaapelien koot ja määräarviot ovat tarjouslomake -liitteessä. HUOM Kohteissa ei ole purkukalustoa, emmekä voi sitä niihin järjestää. Toimittajan on huolehdittava kelojen purusta määräpaikassa.

KaseNet Köyhäjoen kyläverkko -hanke ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään.

Alla tarjouspyynnön asiakirjat:

- Tarjouspyyntö kaapelit.pdf (tarjouspyyntö kokonaisuudessaan)
- Liite - Tarjouslomake kaapelit.pdf
- Liite - kaapelispesifikaatio.pdf

Saavutettavuusseloste