KaseNet

Tietoliikenne ja palvelu… Lähelläsi

Tarjouspyyntö KaseNet Köyhäjoen kyläverkko -hankkeen (266806) kuitutyöt

KaseNetin Köyhäjoen kyläverkko -hankkeessa rakennetaan tilaajayhteysverkkoa Köyhäjoen kylän alueelle. Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiallisesti yksityiset kuluttajat, pitkien etäisyyksien päässä toimivat maatalousyrittäjät sekä pienyritykset. Valokuituverkon laajentaminen mahdollistaa myös alueen langattomien tietoliikenneyhteyksien kehittämisen tulevaisuudessa. KaseNet Oy:n internet-asiakkailla on jo nyt käytössä 1GB/s symmetrisiä nopeuksia (1000Mbit/s/1000Mbit/s). Hankkeessa rakennettavat asiakasliittymät pystyvät myös samoihin nopeuksiin. Liittymät toimitetaan ”avaimet käteen” -periaatteella. Kuitua kylille-hankkeet parantavat alueen etätyömahdollisuuksia sekä mahdollistavat monipaikkaisen työskentelyn. Tällä hetkellä hankealueilla asuvat ihmiset ovat pääosin pelkän 4G mobiiliyhteyden varassa, jonka kapasiteetti ei enää riitä nykyaikaiseen tietoliikennetarpeeseen. Kyläverkkohankkeita on valmisteltu KASE Smart Countryside: Kuitua kylille -hankkeessa.

KaseNet Köyhäjoen kyläverkko-hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseudun kehittämisenmaatalousrahasto / Pohjanmaan ELY-Keskus.

Hankinnan kohde

Tarjouspyynnön kohteena ovat KaseNetin Köyhäjoen kyläverkko -hankkeen kuitutyöt. Työt suoritetaan Headpowerin (Teleletyö) teknisten työ- ja laatuohjeiden mukaisesti.

Hankkeessa rakennetaan valokuidulla toteutettavaa liityntäverkkoa, jotka toteutetaan pääsääntöisesti maahan aurattavalla maakaapelilla. Rakennettavien alueiden ojametrejä on kokonaisuudessaan noin 10 kilometriä. Rakennettavat reitit ovat tukikelpoisia lukuun ottamatta tilaajayhteyksien viimeistä 100 m ja tilaajapistettä. Tilaaja hankkii jatkoksissa tarvittavat materiaalit, jatkokset ja kaapit ellei toisin sovita.

KaseNet Köyhäjoen kyläverkko -hanke ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään.

LIITTEET:
- Tarjouspyyntö Köyhäjoen kyläverkko kuitutyöt.pdf
- Urakkarajaliite.pdf
- Urakkaohjelma.pdf
- Tarjouspohja Köyhäjoen kyläverkko kuitutyöt.pdf
- Tarjouspohja KaseNet Köyhäjoen kyläverkko -hankkeen kuitutyöt.docx
- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. (1998) (20101001132000).pdf
- Köyhäjoki reittikartta.pdf
- Kuitutyötarjouspyyntö-yksikkölista.xlsx

Saavutettavuusseloste