KaseNet

Tietoliikenne ja palvelu… Lähelläsi

Tarjouspyyntö KaseNet Köyhäjoen kyläverkko -hankkeen (266806) tarvikkeet

Köyhäjoen kyläverkko -hankkeessa rakennetaan tilaajayhteysverkkoa Köyhäjoen kylän alueelle. Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiallisesti yksityiset kuluttajat, pitkien etäisyyksien päässä toimivat maatalousyrittäjät sekä pienyritykset. Valokuituverkon laajentaminen mahdollistaa myös alueen langattomien tietoliikenneyhteyksien kehittämisen tulevaisuudessa. KaseNet Oy:n internet-asiakkailla on jo nyt käytössä 1GB/s symmetrisiä nopeuksia (1000Mbit/s/1000Mbit/s). Hankkeessa rakennettavat asiakasliittymät pystyvät myös samoihin nopeuksiin. Liittymät toimitetaan ”avaimet käteen” -periaatteella. Köyhäjoen kyläverkko -hanke parantaa alueen etätyömahdollisuuksia sekä mahdollistaa monipaikkaisen työskentelyn. Tällä hetkellä hankealueilla asuvat ihmiset ovat pääosin pelkän 4G mobiiliyhteyden varassa, jonka kapasiteetti ei enää riitä nykyaikaiseen tietoliikennetarpeeseen. Kyläverkkohankkeita on valmisteltu KASE Smart Countryside: Kuitua kylille -hankkeessa.

KaseNet Köyhäjoen kyläverkko -hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseudun kehittämisenmaatalousrahasto / Pohjanmaan ELY-Keskus.

Hankinnan kohde

Tarjouspyynnön kohteena on Köyhäjoen kyläverkko -hankkeen tarvikkeet. Hankkeessa rakennetaan valokuidulla toteutettavaa liityntäverkkoa, jotka toteutetaan pääsääntöisesti maahan aurattavalla maakaapelilla. Rakennettavien alueiden ojametrejä on kokonaisuudessaan noin 10 kilometriä. Rakennettava reitti on tukikelpoinen lukuun ottamatta tilaajayhteyksien viimeistä 100 m ja tilaajapistettä. Tarjottuja hintoja voidaan käyttää myös viimeisen 100 m tarvikkeiden ja tilaajapisteen tarvikkeiden hankintaan.

KaseNet Köyhäjoen kyläverkko -hanke ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään.

Alla tarjouspyynnön asiakirjat:

- Tarjouspyyntö tarvikkeet.pdf (tarjouspyyntö kokonaisuudessaan)
- Tarjouslomake.xlsx

Saavutettavuusseloste