KaseNet

Tietoliikenne ja palvelu… Lähelläsi

Valokuituverkko laajenee Halsualla, Kaustisella ja Ullavassa

(Päivitetty 27.9.2022)

KaseNet Oy on saanut Kuitua kylille -investointihankkeilleen tukirahoituksen Pohjanmaan ELY-keskukselta valokuidun kyläverkkojen rakentamiseen. EU:n maaseuturahastosta myönnettävä tuki mahdollistaa verkon laajenemisen kolmelle uudelle alueelle. Rakennettavat kyläverkot sijaitsevat Halsualla taajamasta Hietalahteen, Kaustisella Vissavedentien alueella sekä Ullavassa Hanhisalo-Länttä alueella. Kokonaisuudessaan valokuitua tullaan vetämään alueille noin 27 kilometriä.

Hankkeiden toteutussuunnittelu on käynnissä ja sen jälkeen kilpailutetaan urakoitsijat. Halsuan ja Ullavan kyläverkot on tarkoitus rakentaa jo tämän vuoden aikana. Vissavedentien alue rakennetaan sitten seuraavana vuonna, toimitusjohtaja Vesa Haapaniemi aikatauluttaa rakentamista.

Näiden alueiden asukkaille ja yrityksille tullaan järjestämään huhtikuun aikana kyläiltoja. Kyläiltojen aikana on tarkoitus avata tarkemmin rakentamisen jatkoa. Jo aiemmin kiinnostuksena ilmoittaneiden lisäksi myös uusien valokuidun tilaajien on vielä mahdollista ilmoittautua mukaan hankkeeseen. Tässä vaiheessa kuituliittymän tilaaminen on kannattavaa, koska myöhemmin liittymien rakentaminen voi olla haasteellista.

Veteliin haettu kyläverkkotuki Heikkilän ja Annankallion alueille ei valitettavasti sisälly myönnettyyn tukipäätökseen. Kyläverkkoalueista tehtävän julkisen kuulemisen aikana ilmeni, että jokin toimija on suunnittelemassa seuraavan kolmen vuoden aikana markkinaehtoista valokuiturakentamista Vetelin alueille. Tämän vuoksi nämä alueet eivät olleet tukikelpoisia ja ne rajattiin tuen ulkopuolelle.

Investointihankkeiden tavoitteena on tuoda valokuitua myös niiden alueiden asukkaille ja yrityksille, joille se ei ole aiemmin ollut mahdollista. Valokuituverkon laajentaminen parantaa digitaalisten palveluiden saatavuutta, etätyömahdollisuuksia, yritysten toimintaedellytyksiä sekä mahdollistaa myös alueen langattomien tietoliikenneyhteyksien kehittämisen tulevaisuudessa.

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi liittymään netissä https://www.kasenet.fi/kuitukysely tai soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 06 888 7111 (klo 8–16).

Liittymän toteutushinta hankealueelle on 950 € sis. alv 24 %.

Hankkeen edistymistä voit seurata hankkeen sivustolta osoitteessa:
https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/kase-smart-countryside/kase-smart-countryside-kuitua-kylille/kylaverkot/

Saavutettavuusseloste